Underleverandører

I forbindelse med levering av tjenester, skal NG Secure sørge for at underleverandører er kjent med de avtalemessige og lovmessige forpliktelser som NG Secure er underlagt og at underleverandørene selv er underlagt de samme forpliktelsene.

Oversikt over underleverandører til NG Secure AS pr 01.01.2021:

 • Norsk Gjenvinning AS
 • TST AS
 • B&T Logistikk
 • MNS Transport AS
 • Utbøen Transport AS
 • Hovland Transport AS
 • Lars Fjelstad Transport
 • Skevig Lastebiltransport AS
 • Nils Jr. Frey
 • Notodden Renovasjon & Gjenvinning AS
 • Perpetuum Mobile AS
 • Reno-Vest Bedrift AS
 • Retura Iris AS
 • Østbø AS
 • Senja Avfall Næring AS
 • Vefas Retur AS
 • HRS Miljø AS
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner