Vår kvalitetspolicy

Egne bilder (desember 2018)

For å oppfylle vår visjon som er at sensitiv informasjon aldri skal komme på avveie, har vi utarbeidet følgende kvalitetspolicy for NG Secure:

Sikkerhet

Trygghet for kunden ved sikker innhenting, transport, makulering og destruksjon. Dette oppnår vi ved et etablert grunnsikringsnivå og godt samarbeid med våre partnere. 

Vi krever en tredjeparts vurdering og utfører tilsyn og kvalitetssikrer grunnsikringsnivået med påfølgende Sikringssertifikat™, utføres årlig av Semac AS.

Kvalitet

Kunden skal oppleve at vi holder det vi lover og gjør det vi sier. Dette oppnår vi ved forpliktelse fra ledelsen og våre medarbeidere til å tilfredsstille krav i vårt kvalitetssystem. Vi krever en tredjeparts vurdering og utfører Sertifisering etter ISO 9001 kvalitetsledelse som gjennomføres årlig av DNV-GL.

Ytre Miljø

Miljøarbeid skal være en integrert del av forretningsvirksomheten i konsernet. Vi jobber for høy grad av gjenvinning og vårt mål er > 98% av innsamlet papir går til gjenbruk. Ved makulering av digitale lagringsmedier blir alt enten resirkulert eller behandlet som EE-avfall.

 

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner