Tjenester

Bestill på telefon 09710

Eller send en epost til 09710@ngsecure.no

Sikker destruksjon av varer og produkter

NG Secure håndterer mye mer enn bare papirdokumenter og digitale lagringsmedier. Mange bedrifter har behov for destruksjon av varepartier, tekstiler og andre produkter.

Vi har trygge og gode løsninger for dette og leverer sikker destruksjon av alle typer produkter. Vi har kunder i mange ulike bransjer. Alt fra produsenter og grossister, til forskningssentre og offentlige etater. Det er viktig at det finnes gode løsninger for tilintetgjørelse og makulering av alle typer produkter.

NG Secure er ISO-sertifisert etter ISO 9001:2015 (Kvalitet) og revisjonen utføres av DNV GL.

Vi har komplette løsninger som sikrer at du som kunde får den tryggeste løsningen som finnes på markedet. Hele virksomheten er underlagt strenge kvalitetskrav som regelmessig revideres og kontrolleres. Destruksjonen skjer ved kverning eller forbrenning.

Vi garanterer sikkerheten i alle ledd, fra innsamling til destruksjon. Vi tilstreber alltid at destruert materiale går til gjenvinning.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner