Tjenester

Bestill plombert sikkerhetsbeholder på telefon 09710

Eller send en epost til 09710@ngsecure.no


Informasjon om våre beholdere ›

Sikker makulering av digitale lagringsmedier

Hvis personopplysninger eller forretningskritisk informasjon kommer på avveie, kan det gi store økonomiske tap og tapt omdømme. Gode makuleringsrutiner for alle lagringsmedier, fra minnebrikker og harddisker til mobiltelefoner og lesebrett, er nødvendig for å unngå det.

Flere undersøkelser viser at informasjonssikkerheten hos norske virksomheter ikke er god nok. Det er mange eksempler på at det har vært mulig å gjenskape innhold i digitale lagringsmedier som er kastet eller solgt.

Både menneskelig svikt og manglende sikkerhetsrutiner er årsaker til sikkerhetsbrudd. Ofte er det tilfeldigheter som gjør at de oppdages.

Det finnes ulike metoder for sletting av data. Vil du ha en garanti for at dataene ikke kan gjenskapes er vår anbefaling å makulere de digitale lagringsmediene ved kverning. Det er det sikreste og enkleste.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner