Beholdere

Egne bilder (juni 2015)

Vi har laget en oversikt over hva som kan legges i beholderne våre. I papirbeholderne vil vi ha skilt det som er rent papir og papp fra det som er et mer blandet innhold, f.eks. permer. I beholderne for digitale lagringsmedier må vi også skille mellom ulike medietyper. 

Her er oversikten:

Beholder papir

Beholder digitale lagringsmedier

Rene papirdokumenter og papp i egen beholder PC, Harddisk, mobil og nettbrett i samme beholder
Ringpermer og plastlommer med innhold i egen beholder Kassetter, taper, disketter, DVD, minnebrikker, kredittkort etc. i samme beholder
Våre beholdere er spesiallaget med innkast-slisse som gjør det umulig å «fiske opp» innholdet, men bør likevel ikke fylles for fulle. Beholderne er plomberte og leveres i størrelsene 140, 240 og 660 liter. For digitale lagringsmedier har vi en stor beholder, DigiBox 535 liter 
  Printer og kopimaskiner leveres separat

 

Alle avfallstyper går til materialgjenvinning.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner