Personvern

Tjenester

GDPR

EU vedtok en ny personvernforordning (GDPR), som ble en norsk lov i 2018. Med det ble personvernet for alle innbyggere styrket.

Les mer ›
Haslien Fotografene

Om Personvern

Personvern er en menneskerettighet nedfelt både i grunnloven vår og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 

Les mer ›
Tjenester

Sikkerhetskultur

GDPR pålegger i realiteten virksomhetene flere plikter for å oppfylle kravene som stilles om at personopplysninger ikke skal komme på avveie.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner