NG Secure etablerer seg i Sverige!

NG Secure styrker teamet og utvider salgsapparatet ytterligere. Som markedsleder i Norge er det naturlig at vi også etablerer oss i Sverige og vi har derfor ansatt Peter Hansson som regionsjef i Vässtra Götaland. Han er lokalisert i Gøteborg sammen med Nordisk Återvinning. Peter har solid kompetanse fra bransjen, og 22 års erfaring fra bl.a. Veolia, Reisswolf og Remondis.

NG Secure har offensive ambisjoner og ser frem til å tilby våre tjenester til våre svenske kunder. Selve makuleringen vil bli utført ved vårt anlegg i Oslo, som nylig har installert topp moderne kvern for å ivareta høy sikkerhet. NG Secure er en totalleverandør av sikkerhetsmakulering, og destruerer papir og digitale lagringsmedier, men også tekstil og andre fraksjoner.

Sjekk ut vår nye Svenske nettside her

Våre tjenester:

Digitale lagringsmedier

Bestill makulering

Sensitive dokumenter

Bestill makulering

Andre varer og produkter

Bestill makulering

Plombert sikkerhetsbeholder

Sørg for at bedriftens PC’er, mobiltelefoner, harddisker og andre digitale lagringsmedier med sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

 

Lei en sikkerhetsbeholder til kontoret ›

VisjonVisjon

Vår visjon er at sensitiv informasjon aldri skal komme på avveie.

Det eneste sikre er å makulere alt

Hvis personopplysninger eller forretningskritisk informasjon kommer på avveie kan det føre til store økonomiske konsekvenser og tapt omdømme. For å unngå dette må du ha gode løsninger for sikker makulering og destruksjon.

Om personvernansvaret

Er du sikker på at sensitiv informasjon i virksomheten ikke havner på avveie?

 

Les mer ›​

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet betyr at man har sikkerhet i alle ledd. Hvor vanntette er dine rutiner?

Les mer ›

Noen av våre kunder:

Flere kunder ›

 

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.InvalidOperationException: There is an error in XML document (1, 3). ---> System.Xml.XmlException: 'doctype' is an unexpected token. The expected token is 'DOCTYPE'. Line 1, position 3.
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDoctypeDecl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
  at System.Xml.XmlReader.MoveToContent()
  at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReaderRssFeed.Read5_rss()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events)
  at NG.Norge.Umb.Controllers.RssController.<GetFeed>d__1.MoveNext() in C:\Users\bi-lea\Source\Repos\MP\Norsk Gjenvinning\Norsk Gjenvinning Norge\NG.Norge.Umb\Controllers\RssController.cs:line 36
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at NG.Norge.Umb.Controllers.RssController.<>c__DisplayClass0_0.<<Feed>b__0>d.MoveNext() in C:\Users\bi-lea\Source\Repos\MP\Norsk Gjenvinning\Norsk Gjenvinning Norge\NG.Norge.Umb\Controllers\RssController.cs:line 24
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at NG.Norge.Umb.Controllers.RssController.Feed(String url) in C:\Users\bi-lea\Source\Repos\MP\Norsk Gjenvinning\Norsk Gjenvinning Norge\NG.Norge.Umb\Controllers\RssController.cs:line 24
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
---> (Inner Exception #0) System.InvalidOperationException: There is an error in XML document (1, 3). ---> System.Xml.XmlException: 'doctype' is an unexpected token. The expected token is 'DOCTYPE'. Line 1, position 3.
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDoctypeDecl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
  at System.Xml.XmlReader.MoveToContent()
  at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReaderRssFeed.Read5_rss()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events)
  at NG.Norge.Umb.Controllers.RssController.<GetFeed>d__1.MoveNext() in C:\Users\bi-lea\Source\Repos\MP\Norsk Gjenvinning\Norsk Gjenvinning Norge\NG.Norge.Umb\Controllers\RssController.cs:line 36
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
  at NG.Norge.Umb.Controllers.RssController.<>c__DisplayClass0_0.<<Feed>b__0>d.MoveNext() in C:\Users\bi-lea\Source\Repos\MP\Norsk Gjenvinning\Norsk Gjenvinning Norge\NG.Norge.Umb\Controllers\RssController.cs:line 24<---

  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_views_rss_gridfeed_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\views\rss\gridfeed.cshtml:line 2
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner