Tjenester

Bestill på telefon 09710

Eller send en epost til 09710@ngsecure.no

Slik utføres sikker destruksjon av varer og produkter

Innhenting av produkter for destruksjon skjer på den best egnede måten. Det meste kan plasseres i plomberte beholdere som vi plasserer ut og henter etter avtale. Er det større varepartier, f. eks. på paller, kan vi hente pallene.

Produktene blir hentet i låste biler og fraktet til vårt lukkede og videoovervåkede destruksjonsanlegg. Her kvernes de eller forbrennes slik at de ikke kan utnyttes av andre eller at farlige produkter kommer på avveie.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner