Om Personvern

Haslien Fotografene

Personvern er en menneskerettighet nedfelt både i grunnloven vår og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. De siste årene har man blitt stadig mer opptatt av å sikre denne rettigheten, og i 2018 ble EUs personvernforordning (GDPR) norsk lov.

Hva skjer med personopplysninger som samles inn?

Til tross for dette vernet vil det være situasjoner hvor det både er nødvendig, ønskelig og naturlig at personopplysninger blir gitt til eller samlet inn av andre. Det er hvordan denne innsamlingen av opplysningene, oppbevaringen, bruken og slettingen av dem skal skje, EUs forordning og revidert norsk lovgivning regulerer.

«Behandling av personopplysninger skal bare basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke»
  • Det er bare nødvendig og relevant informasjon som skal samles inn. Den dagen det ikke lenger er bruk for opplysningene, skal de slettes

  • Den som er registrert har rett til innsyn og informasjon knyttet til dette

  • Sensitive opplysninger har et særlig behov for vern 

Alle virksomheter som behandler personopplysninger har et ansvar

Personvernet skal styrke den enkeltes rett til å bestemme over egne opplysninger, og innsynsrett i lagret informasjon.

Nye personvernrutiner

I 2018 trådte den reviderte personopplysningsloven i kraft, og alle norske virksomheter ble da pålagt å ha nye personvernrutiner på plass. Du kan lese mer om det økte ansvaret og de nye pliktene det medførte på vår side om GDPR eller hos Datatilsynet

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner