NG Secure - gamle bilder med ny logo

Bestill plombert sikkerhetsbeholder på telefon 09710

Eller send en epost til 09710@ngsecure.no


Informasjon om våre beholdere ›

Slik utføres sikker makulering av digitale lagringsmedier

De fleste virksomheter bruker utstyr som inneholder ulike typer lagringsmedier med sensitiv informasjon. Hvis dette kommer på avveie, kan det ramme enkeltpersoner og virksomheter.

Vi behandler alt utstyr med unntak av de største kopimaskinene og printerne. Ved mottak tas de digitale lagringsmediene ut og kvernes. Øvrig materiell blir sortert og går til gjenvinning eller behandles som EE-avfall.

Utstyr eller lagringsmedier deponeres via plomberte beholdere eller sikkerhetsskap hos kunden, som så hentes og kjøres til et lukket og videoovervåket anlegg for sortering og kverning. Vi utfører enkeltoppdrag eller kan inngå i løpende avtaler.

Du kan velge om du vil ta ut lagringsmediene selv, eller levere hele enheten til oss.

Lagringsmedier

 • Harddisker
 • SSD-disker
 • Minnepenner
 • Minnekort
 • Taper/kassetter
 • Disketter
 • CD/DVD-plater

Utstyr

 • Servere
 • PC / laptop
 • Mobiltelefon
 • Printer- og kopimaskin
 • Nettbrett
 • Kameraer
 • Smartklokker

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner