Egne bilder (desember 2018)

Bestill plombert sikkerhetsbeholder på telefon 09710

Eller send en epost til 09710@ngsecure.no


Informasjon om våre beholdere ›

Sikre rutiner for trygg makulering av digitale lagringsmedier

NG Secure har et kontinuerlig fokus på å opprettholde et grunnsikringsnivå i hele vår verdikjede i henhold til NS5014 og NS5830-serien. Semac AS gjennomfører årlig tilsyn og kvalitetssikrer grunnsikringsnivået med påfølgende Sikringssertifkat™.

Sikre beholdere
Våre beholdere eller sikkerhetsskap er plomberte helt frem til makulering finner sted.

Sikkerhetsgodkjent og uniformert personell
Alt personell som har tilgang til sensitivt materiale er sikkerhetsgodkjent ved at det er utført bakgrunnssjekk, innhentet politiattest der dette er hjemlet i lov, signert taushetserklæring og signert og gjennomført relevant sikkerhetsopplæring. Sjåfører er uniformert og bærer synlige ID-kort.

Sikre lokaler
Innholdet i makuleringsbeholderen makuleres på godkjent anlegg med streng adgangskontroll og kvalitetssikrede rutiner. Alle lokaler har godkjent innbruddsalarm og videoovervåking tilknyttet en vaktsentral med uttrykning.

Sikker prosess:

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner